Nhận cập nhật tin tức tới từng phút về những chủ đề hot với NewsHub. Cài đặt ngay.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh với ông Nguyễn Tấn Dũng

02:59 Ngày 11 tháng 4 năm 2016
382 0

Cùng với đó, Quốc hội hội đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh với các ông Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Chủ tịch Quốc hội (97,17% tổng số ĐBQH tán thành); ông Phùng Quang Thanh – nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (96,96% tổng số ĐBQH tán thành).

Cũng trong sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch và 12 Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cụ thể, phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ 97,37% tổng số ĐBQH tán thành; bà Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước với tỷ lệ 97,57% tổng số ĐBQH tán thành.

2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội (97,98% tổng số ĐBQH tán thành)

3. Ông Tô Huy Rứa – Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương (98,38% tổng số ĐBQH tán thành)

4. Ông Ngô Văn Dụ - Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (98,18% tổng số ĐBQH tán thành).

5. Ông Phùng Quang Thanh – Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (97,98% tổng số ĐBQH tán thành).

6. Bà Nguyễn Thị Nương – Nguyên Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội (97,57% tổng số ĐBQH tán thành).

7. Ông Nguyễn Thái Bình – Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (98,18% tổng số ĐBQH tán thành).

8. Ông Nguyễn Bắc Son – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (98,38% tổng số ĐBQH)

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (96,15% tổng số ĐBQH tán thành)

10. Ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (96,15% tổng số ĐBQH tán thành).

11. Ông Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (96,56% tổng số ĐBQH tán thành).

12. Ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (97,57% tổng số ĐBQH tán thành).

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng an ninh với trên 90% ĐBQH tán thành.

Nguồn: vietbao.vn

Chia sẻ trong các mạng xã hội:

Bình luận - 0