Nhận cập nhật tin tức tới từng phút về những chủ đề hot với NewsHub. Cài đặt ngay.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng-an ninh

01:47 Ngày 11 tháng 4 năm 2016
414 0

Sáng nay (11/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm 14 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng-an ninh.

1. Ông Nguyễn Tấn Dũng – nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch (471 phiếu tán thành, chiếm 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội)

2. Ông Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên (480 phiếu tán thành, chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội)

3. Ông Phùng Quang Thanh – nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên (479 phiếu tán thành, chiếm 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội)

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ (481 phiếu tán thành, chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội)

2. Bà Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước (482 phiếu tán thành, chiếm 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội)

1. Ông Trần Đại Quang – Chủ tịch nước (483 phiếu tán thành, chiếm 97,77% tổng số đại biểu Quốc hội)

2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)

3. Ông Tô Huy Rứa – Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương (486 phiếu tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội)

4. Ông Ngô Văn Dụ - Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (485 phiếu tán thành, chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội)

5. Ông Phùng Quang Thanh – Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (484 phiếu tán thành, chiếm 97,98% tổng số đại biểu Quốc hội)

6. Bà Nguyễn Thị Nương – Nguyên Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội (482 phiếu tán thành, chiếm 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội)

7. Ông Nguyễn Thái Bình – Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (485 phiếu tán thành, chiếm 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội)

8. Ông Nguyễn Bắc Son – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (486 phiếu tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội)

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (475 phiếu tán thành, chiếm 96,15% tổng số đại biểu Quốc hội)

10. Ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (475 phiếu tán thành, chiếm 96,15% tổng số đại biểu Quốc hội)

11. Ông Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (477 phiếu tán thành, chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội)

12. Ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (482 phiếu tán thành, chiếm 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đại biểu Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm các thành viên của hai Hội đồng theo danh sách trên./.

Nguồn: vietbao.vn

Chia sẻ trong các mạng xã hội:

Bình luận - 0